Co Vám mohu nabídnout:


  • Psychickou podporu

  • Pomoc při zorientování se v životní situaci

  • Provázení krok za krokem dle Vašich okamžitých schopností a potřeb

  • Hledání podpůrných zdrojů

  • Hledání motivací a nových životních záměrů

  • Vytváření denního režimu

  • Zmapování dosavadních návyků, aktivit osobních i pracovních, jejich diferenciace a postupné začleňování vybraných do denního režimu

  • Naprostou diskrétnost 


Důležité upozornění:

Tato služba je službou podpůrnou. Nenahrazuje lékařskou péči ani péči psychologa či psychoterapeuta. Její účel je podat pomocnou ruku a podpořit klienta v jeho vlastní aktivní rehabilitaci. 

.