Svým klientům poskytuji:


PŘIJETÍ

Přijetí Vás celých se všemi Vašimi životními peripetiemi, bolestmi, strachy, emocemi, pochybami, starostmi i radostmi, úspěchy či neúspěchy, splněnými či nesplněnými sny..... S celou tou skládankou, kterou v sobě nosíte.

Přijetí s vědomím, že v lidském životě se může stát cokoli.

Přijetí s vědomím, že nemohu nikoho hodnotit nebo dokonce soudit, protože nejsem v jeho kůži a nevím, co se v něm odehrává.

Přijetí, ať přicházíte s čímkoli. Pokud budu cítit, že Vaše situace či téma je nad mé síly, pomůžu Vám najít někoho jiného, kdo Vás bude schopen podpořit.

Přijetí s vědomím a vlastní zkušeností, že samotné přijetí může být velice hojivé.

NASLOUCHÁNÍ

Zajímáte mě, proto Vám naslouchám.

Cokoli mi svěříte, zůstane mezi námi, pokud se nedomluvíme jinak.

PODPORU

Půjdu Vám po boku, podepřu, zachytím, když budete potřebovat. 

Půjdu kousek za Vámi a Vy budete vědět, že kdyby Váš krok znejistěl, můžete se na mě obrátit o pomoc.

Budu Vaším přítelem na telefonu.

SPOLUPRÁCI 

Naše společná činnost či spolubytí bude vycházet vždy z naší společné domluvy. Neudělám nic za Vašimi zády. Výjimkou může být pouze situace ohrožující život či zdraví.

SPOLEHLIVOST

Na čem se domluvíme, je pro mě závazné.

DISKRÉTNOST

Vše, co mi svěříte, zůstane pouze mezi námi, pokud se nedomluvíme jinak.